Използван език на Бойния Сървър:
 

Наръчник Боен Сървър

 Добре дошли на Бойния Сървър!
Тук можете да участвате в международни битки и да се състезавате с воини от много нации и игрови сървъри. Участвате с оръжията и екипировката, които сте носили по време влизането в бойния сървър. Можете също да носите с вас и медалите, които към момента са във вашата колекция. Няма да можете да променятe екипировката или да променяте героя си по никакъв начин, докато сте в бойната сесия, както няма да се променят и нивото и точките опит на вашия герой!

 Битки
Когато сте на бойното поле, героят ви винаги ще е с максимум жизнени точки и нивото му няма да се променя. Великият Маршал на Холщайн - Съдия на Обединените Бойни Нации - определя и награждава бойни точки и златни монети за победните битки при атака. Наградата зависи от бойната ефективност на победения воин; колкото по-силен е опонентът в сравнение с вашия герой, толкова по-голяма ще е наградата! Бойната ефективност на воина се определя от характеристиките на героя и екипировката, която играчът е използвал на собствения си игрови сървър при започването на бойната сесия и НЕ се променя докато тя трае!

 Кога и колко често мога да се сражавам?
В зависимост от вида бойна сесия, която изберете, имате право на определен брой атаки и определено време, в което да сте на бойното поле. Независимо от вашия избор, не можете да правите повече от 100 атаки в рамките на 24 часа. Както и на собствения ви игрови сървър и тук има период на изчакване след всяка атака, като това зависи от опцията, която сте избрали при започване на настоящата ви сесия. Не можете да атакувате един и същ противник в рамките на 12 часа, а вашият герой може да бъде атакуван на всеки 5 минути.

 Немъртвите души на бойното поле
Много воини, загинали на бойното поле, просто не могат да спрат да воюват, дори и след като смъртта ги застигне. Тези неспокойни воини се връщат да витаят на бойното поле, като страховити немъртви неигрови персонажи. Тези бедни души са често объркани и несигурни за състоянието на собственото си съществуване, тъй като са заседнали между световете. Те предпочитат да нападат хора и както с нормалните потребители на Бойния сървър, тяхното време на бойното поле е ограничено.

 Кралска томбола
В края на всяка завършена бойна сесия, всеки играч ще получи един лотариен билет за всеки 100 атаки, извършени по време на бойната сесия. Победителите от Кралската томбола могат да получат бонус във вид на златни монети, скъпоценни камъни или Премиум време за техните акаунти на игровия свят.

 Куриер в Бойния Сървър
Куриерът може да се използва за изпращане и получаване на съобщения до и от воините на Бойния Сървър и също така пази всички доклади от атаки и защита в битките, в които сте участвали. Тъй като Бойният Сървър е международен, е важно ПРЕДВАРИТЕЛНО да съобразите дали получателят ще разбере съобщението ви. Съобщения могат да бъдат пращани само до воини, които в момента са в бойна сесия на същия Боен Сървър, на който сте и вие. Ако получателят ви не е в бойна сесия, то той/тя ще може да прочете съобщението след като влезе в сесията (съобщението е маркирано в сиво). Същото се отнася и до докладите от атаки и защита - за периода, в който играчът не е бил на Бойния Сървър.

 Преждевременно прекратяване на бойната сесия
Можете преждевременно да прекратите текущата бойна сесия (виж Бойно поле -> Край на бойната сесия). Ако решите да прекратите текущата бойна сесия преждевременно, няма да получите златните монети или опита от сесията! Моля обърнете внимание, че (в зависимост от типа бойна сесия!) е вероятно да не можете да участвате в нова бойна сесия за известен период от време след като сте прекратили текущата бойна сесия.

 Край на бойната сесия
Ако времето на бойната сесия свърши или е достигнат разрешеният максимален брой битки за настоящата сесия, то тя ще приключи. В този случай Великият Маршал на Холщайн ще даде на вашия герой на неговия игрови сървър точки опит (според бойните точки набрани от бойната сесия) и златните монети, които сте спечелили в битките. Ако изпълните изискванията за медал, той също ще ви бъде връчен!

 Медали
За особено успешни сесии може да се получават награди. Това става в края на бойната сесия, както и в края на сезона на бойната сесия; сезонът започва на първия ден и свършва в последния ден от календарния месец. Медалите се връчват на вашия герой на собствения му игрови сървър. Ако там ги добавите в колекцията си от медали, те ще се виждат от другите играчи. Цялата информация на медала се отнася за Бойния Сървър, на който е спечелен, също както и датата и времето на връчване. Никакви медали не се дават за сесии, които са прекратени преждевременно. Всички медали могат да се запазят за постоянно!

Има общо 30 различни медала в три различни категории:

 Медали за вашата активност 
Тези медали се връчват накрая на всяка бойна сесия за събития, които се случват на сървъра през цялото време, като например медал за достигането на 1500 атаки, за спечелването на определено количество златни монети на този сървър или за участието в определен брой бойни сесии на Боен Сървър.

 Медали за поставени рекорди 
Тези медали се връчват след като 100 бойни сесии са завършени на даден Боен Сървър. Накрая на бойната сесия всички играчи, които са изпълнили условията, ще бъдат наградени с медал. Медалите служат като вид "статистика на бойното поле".

 Медали за топ 10 бойни сесии през бойния сезон 
В края на всеки боен сезон (календарен месец!) Бойният Сървър ще раздава сезонните награди на носителите на медали на техните собствени игрови сървъри. Всички състояли се бойни сесии през последния сезон се вземат предвид при класирането на победителите. Такъв медал обикновено би гласял например "Медал за ранг 4 сред десетте воина с най-голямо количество (2821) присъдени златни монети през сезон 09/2010 на Боен Сървър 1" Има четири различни цвята медали: златен (1-во място), сребърен (2-ро място), бронзов (3-то място) и черен (4-то - 10-то място).

Последните две категории дават медали на завършилите втори - така наречeните "Медали за храброст". Те се връчват за особено катастрофални сесии.

 Класиране
Има няколко различни вида класиране. Клик върху колонка в класирането сортира цялата информация спрямо въпросната колонка. Боен успех (У) се показва във всяка таблица на класирането. Бойният успех се формира от данните за брой победи, загуби, бойни точки, количеството нанесени щети на противниците и общото количество златни монети присъдено от бойния съдия.

 PVP - текущи бойни сесии 
Тази таблица от класирането сортира воините според успеха им от текущите бойни сесии. Показват се 10-те хиляди най-успешни играчи, като таблицата се обновява на редовни интервали.

 PVP - пълен преглед 
Това класиране подрежда всички играчи, които се сражават на Бойния Сървър според общия им успех при всички завършени бойни сесии. Тази таблица включва и преждевременно прекратените бойни сесии, както и загубите или щетите понесени през тези сесии! Тя се обновява на редовни интервали като PVP рангове се присъждат при обновяването. Ранговете се изчисляват на основата на постигнатия боен успех (У). За всички играчи тази стойност се намалява с малък процент всеки ден - това се прави с цел да се възнагради активността и да се даде на новите играчи шанс да си извоюват място на върха на общото PvP класиране!

 междинни резултати за текущите бойни сесии 
Това класиране показва играчите подредени според успеха им във всички завършени бойни сесии за периода, който сте избрали да бъде показан. Бойните сесии, които са прекратени преждевременно не се вземат под внимание. Изгледът може да включва повече от една бойни сесии за един играч, ако той е завършил повече от една сесии през периода, избран за показване. Годишният преглед включва 10-те хиляди най-успешни бойни сесии за изминалата година. Годишният преглед се обновява на редовни интервали, а другите класирания се обновяват постоянно.

 Пълен преглед 
Класирането подрежда най-добрите 10 хиляди завършени бойни сесии по успеваемост. Могат да бъдат показани много бойни сесии на един и същ играч, тъй като класирането се базира на данни за сесиите, а не за играча. Този преглед се обновява на редовни интервали.

 Международен преглед 
Това е преглед на средната успеваемост при завършените бойни сесии, подредени по националност на собствените игрови сървъри на воините (обновява се на редовни интервали).

 Рангове на бойното поле
Първите 1000 воина в PVP - пълен преглед получават индивидуален ранг и символ, който се вижда върху игровия аватар. Рангът и символът остават докато рангът не бъде променен. Великият Маршал на Холщайн дава следните рангове:
Символ Призвание Рицар на Светлината Призвание Неутрален Призвание Ордата на Мрака
Новобранец
Новобранец
Новобранец
Новобранец
Новобранец
Новобранец
Войник
Войник
Войник
Войник
Войник
Войник
Редник
Редник
Редник
Редник
Редник
Редник
Ефрейтор
Ефрейтор
Ефрейтор
Ефрейтор
Ефрейтор
Ефрейтор
Сержант
Сержант
Сержант
Сержант
Сержант
Сержант
Старши сержант
Старши сержант
Старши сержант
Старши сержант
Старши сержант
Старши сержант
Лейтенант
Лейтенант
Лейтенант
Лейтенант
Лейтенант
Лейтенант
Подполковник
Подполковник
Подполковник
Подполковник
Подполковник
Подполковник
Полковник
Полковник
Полковник
Полковник
Полковник
Полковник
Генерал
Генерал
Генерал
Генерал
Генерал
Генерал
Фелдмаршал
Фелдмаршал
Фелдмаршал
Фелдмаршал
Фелдмаршал
Фелдмаршал
Владетелка на зората
Владетелка на зората
Владетел
Владетелка
Владетел на мрака
Владетелка на мрака


 Изход
Използвайки "Изход" от главното меню, можете да излезете от Бойния Сървър. Това също така става автоматично след определен период на неактивност. Ако компютърът се използва от повече от един човек, трябва също да излезете и от акаунта си на игровия сървър, за да сте сигурни, че никой няма достъп до бойната ви сесия. Чрез опцията "Бойно поле" в главното меню на собствения ви игрови сървър можете по всяко време да се върнете на Бойния Сървър и да продължите текущата си бойна сесия.