Språk på slagfältet:
 

Anvisning Slagfältet

 Välkommen till Knightfight's Slagfält!
Här kan du kämpa mot krigare från de andra KF-världarna på detta multinationella Slagfält. Du kommer att deltaga och kämpa med de vapen och utrustningar du har på dig när du äntrar Slagfältet.

Eventuella medaljer som du har tar du ochså med dig. Så länge du är på slagfältet kommer du inte att kunna uppgradera dina stats eller byta utrustning. Din level kommer att vara oförändrad under pågående session!

 Kamper
Som en krigare på slagfältet kommer din level att vara densamma under hela sessionen, din hälsa kommer alltid att vara 100% inför varje kamp och din level kommer också att vara samma som när du klev in på slagfältet! Riksmarsalken av Holstein - Enväldig domare över de deltagande Nationerna- avgör och delar ut slagfältspoäng och guld för vunna kamper. Belöningens storlek beror på kampdugligheten (BE) hos din besegrade motståndare; ju starkare han är, jämfört med din egen, desto högre blir belöningent! kampdugligheten (BE) hos en krigare avgörs av hans stats och utrustning som han hade på sin hemmaserver när han klev in på slagfältet. Dessa förändras inte under den tid som sessionen pågår!

 Hur ofta får jag kämpa?
Beroende på vilken typ av session du väljer när du kliver in på slagfältet så finns det varianter men oavsett vilken du väljer så kan du inte attackera fler än 100 spelare under en 24 timmars period. Precis som vanligt finns det en återhämtningstid efter varje attack - antalet minuter du behöver vänta beror på vilken session du valde. Du kan inte attackera en spelare mer än 1 gång per 12 timmar och du själv kan bara attackeras var 5:e minut.

 Slagfältets Kurir
Kuriren kan du använda för att skicka och ta emot meddelanden från andra spelare på slagfältet. Den innehåller äver rapporter om dina offensiva och defensiva kamper som du vart med om. Eftersom Slagfältet är av internationell karaktär är det viktigt att du funderar på om mottagaren av din kurir förstår dig innan du skickar iväg kuriren. Du kan skicka kurir till de spelare som befinner sig på samma slagfält som du. Om mottagaren inte är där kommer han/ hon att få kuriren vid nästa entré till slagfältet, den kuriren kommer att vara grå! Samma gäller för de kamper som genomfördes förra sessionen, också grå alltså.

 Avsluta en session i förtid
Du kan avsluta en session tidigare än vad som var avsett. Om du avslutar den i förtid kommer du inte att erhålla något guld eller XP för den tiden som du var där! Notera att det kan finnas en vänteperiod innan du kan inta slagfältet igen, beroende på vilken typ av session du valde.

 En session avslutas
Om den förutbestämda tiden tagit slut eller om du uppnått max antal tillåtna kamper kommer sessionen att avslutas. I detta fall kommer Riksmarsalken av Holstein belöna ditt konto på din hemmaserver med XP (baserat på hur många slagfältspoäng du spöat ihop ) och eventuellt tilldelat guld under din session. Om du lyckades så bra att du uppnått kriterierna för de olika medaljerna kommer du att tilldelas dessa!

 Medaljer
För riktigt framgångsrika sessioner kan medaljer delas ut.. Detta inträffar när, en session tar slut och även när en säsong avslutas; en säson startar den 1.a och avslutas den sista dagen för aktuell månad. Medlajerna du tilldelas kan du välja att ha synliga för dina med(mot)spelare att beundra och frukta. Medaljen innehåller även information om när du fick den, vilken server det var och vilket datum. Inga medaljer tilldelas för sessioner som avslutas i förtid. Medlajerna kan du behålla så länge du vill!

Det finns totalt 30 olika medaljer i varierande kategorier:

 Aktivitetsmedalj 
Tilldelas den som genomfört 1500 attacker, fått tilldelat en "viss" summa guld av Riksmarsalken eller för att ha deltagit i ett visst antal sessioner på Slagfältet.

 Medalj för nytt rekord 
Dessa medaljer utdelas en gång per 100 sessioner per server.

 Medalj för en top 10 session under säsong 
Vid slutet på varje säsong (kalendermånad) kommer det att delas ut säsongsmedaljer till de som erhållit medaljer. Alla sessioner räknas samman under säsongen kommer att ingå i utnämningarna av vinnarna. En sådan medalj skulle kunna vara ""Medalj för att du blev 4 av 10 krigare som tilldelats störst mängd guld (2821) under säsongen 08/2010 på Slagfältsserver 1". Det finns 4 olika fger för medaljerna: Guld (1st plats), Silver (2.a plats), Brons (3e plats) och svart (4e-10de plats). De två sista kategorierna innehåller även medaljer för "bra försök". Dom tilldelas de som har genomfört en katastrofal omgång.

 Highscore
Det finns ett flertal kolumner tillgängliga på highscorelistan. Klickar du på en kolumn så sorteras highscore efter den kolumnens värde. Kampframgång (S) finns med på varje highscoretabell. Kampframgång mäts genom att kalkylera, antalet vunna kamper, förluster, kamppoäng, mängd skada utdelad och den totala mängden guld som tilldelats av domaren.

 PvP - nuvarande session 
Highscore sorteras på krigarna på deras framgång i pågående session. De 10,000 mest framgångsrika krigarna syns på denna lista som uppdateras regelbundet.

 PvP - överblick avslutade sessioner 
Highscore sorterar på alla spelare som slagits på servern.Inkluderar även sessioner som avslutats i förtid och förluster och mottagen skada under dom sessionerna. Highscore uppdateras regelbundet. Ranks are calculated based on the battle success (S) achieved. This value is reduced for all players daily by a certain small percentage; this is intended to reward activity and give new players a chance to fight their way to the top of the PvP overall highscore!

 Mellantidsresultat pågående session 
Highscore sorterar på krigarnas framgång under de sessioner som avslutats under den tidsperiod som valts att visa. Sessioner avslutade i förtid visas inte här. Listan kan innehålla flertalet sessioner för samma spelare om den spelaren har avslutat flera sessioner under den tidsperiod du valt. Den årliga överblicken visar inkluderar de 10.000 krigare som har haft bäst framgång under det gånga året. Den listan uppdateras vid bestämda tidpunkter, de andra regelbundet.

 Komplett överblick 
Highscore sorterar på den 10.000 bästa avslutade(ej förtida) sessionerna Fletalet sessioner för samma spelare kan förekomma då den listar sessioonsdata och inte spelardata. Denna lista uppdateras vid regelbundna intervaller.

 Internationell överblick 
Highscore sorterar på framgången per nationalitet räknat på vart krigaren hör sin hemmaserver. (Uppdateras vid regelbundna intervaller).

 Ranker Battlefield ranks
Top 1000 krigar i PVP - överblick avslutade sessioner får alla en individuell Rank och symbol att ta med sig hem. Dessa syns på din karaktärsbild och består så länge Rankingen gör det.

Riksmarsalken av Holstein delar ut följande:
Symbol Rank god Rank neutral Rank ond
Greenhorn
Greenhorn
Greenhorn
Greenhorn
Greenhorn
Greenhorn
Soldier
Soldier
Soldier
Soldier
Soldier
Soldier
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Lance Corporal
Lance Corporal
Lance Corporal
Lance Corporal
Lance Corporal
Lance Corporal
Sergeant
Sergeant
Sergeant
Sergeant
Sergeant
Sergeant
Master sergeant
Master sergeant
Master sergeant
Master sergeant
Master sergeant
Master sergeant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant colonel
Lieutenant colonel
Lieutenant colonel
Lieutenant colonel
Lieutenant colonel
Lieutenant colonel
Major
Major
Major
Major
Major
Major
General
General
General
General
General
General
Field marshal
Field marshal
Field marshal
Field marshal
Field marshal
Field marshal
Monarch of light
Monarch of light
Monarch
Monarch
Dark monarch
Dark monarch


 Loga ut
Klickar du på den loggas du ut och du lämnar slagfältet. utloggning sker även vid en viss tid av inaktivitet. Omfler än du använder datorn föreslår vi att du logga ur hela vägen, alltså även på din "hemmaknekt" för att skerställa att ingen knycker ditt konto. Du kan när du vill klicka på "Slagfältet" på menyn på din hemmaknekt för att återvända till slagfältet och fortsätta din session.